Lautanauha jatkuu. Siksälä ja brokadia. More tablet weaving: Siksälä and brocade.

Vähän haastetta tulevaisuutta varten. Maikin uusin : 45 lautaa, silkkiä ja kultaa, brokadia Räisälän Hovinsaaresta.
A little bit of a challenge for the future. Maikki´s newest: 45 tablets, silk with gold, brokade from Räisälä Hovinsaari, Finland.

Mainio lautanauhakurssimme päättyi viime viikonvaihteeseen. On ihan turha yrittääkään selittää miten hienolta tuntui kutoa muun muassa Viron Siksälän kalmiston lautanauhakuvioita. Nauhat ovat olleet kiinni erittäin hyvin säilyneessä viitassa. Meillä oli ensimmäisen kurssin harjoitustehtävänä piirtää viittakuvioita ja tällä kolmannella jaksolla vihdoin sain itse kudonnan alkuun. Näistä nauhoistahan kirjoittaa myös Amy omassa mahtavassa blogissaan. Teen omaa työtäni Pirkanmaan kotityön langasta, joten nauha on kapea ja työ etenee hitaasti.
Kurssin teemana olleen brokadin perustekniikan osasin entuudestaan, mutta Maikki näytti pari mainiota lisäkikkaa esimerkiksi reunojen kutomiseen ja siihen, miten brokadilangat erottuvat jos edessä on 45 laudallista seitinohutta silkkiä… Kyllä, näimme Maikin uusimman tutkimuksen tuloksia. Hän on vuoden ajan tutkinut Suomesta löydettyä nauhaa, joka on silkkiä ja hopeaa. Maikki teki tutkimusta Theodor Schvindtin jo 1800-luvun lopulla tekemien piirrosten mukaan ja pääsi lopulta kurkistamaan myös alkuperäistä nauhaa oikein mikroskoopilla. Nauhan kuvio täydentyi ja me saimme nähdä ensimmäiset sentit valmiista nauhasta. Olimme ihan sanattomia.
Nälkähän siinä kasvoi… mutta ensin muut nauhat kuntoon ja sitten vasta silkit puihin!
..mistä tulikin mieleeni, että tuolla keittiössä syntyy pystykangaspuissa tällä kertaa panama-kangasta.
Se muodostaa kaunista verkkokuviota, kaksi lankaa kulkee pareina niin loimessa kuin kuteessakin. Ja miten kasvattavaa on ollut tämä kudonta eri muodoissaan: mennyttä on “ää, ihan hyvä se on” -asenne. Virheitä tulee, mutta ne korjataan.
ps. Pitääkin mennä postiin. Uusi Siksälä-kirja odottaa minua siellä!

 …eihän noin pienestä kuviosta saa edes kunnon kuvaa. Kuvittele tuohon piskuinen kultainen kalanruotokuvio…
…the pattern is so tiny that is does not even show here… Imagine there golden fishbone pattern…

… tähän tapaan. Nämä piirrokset on tehty yli sata vuotta sitten.
…something like here: these drawings weve made over 100 years ago.

Our splendid course on tablet weaving is now over and I do not need to tell how wonderful it felt: I have woven braids from Estonian Siksälä´s burial site: they have been attached to cape or shawl and they were very well preserved. We had a homework to practise how to draw those patterns and last weekend I started weaving them. Amy writes about those braids also in her brilliant blog.
I am using quite this yarn, so my braid is narrow, about 1,5 cm and it it very slow to make.
Brokade was the other theme of our course. That I knew already but Maikki showed few tricks how to make it nicer and how to find brokade loom when there is 45 tablets and yarn is thin silk. You see, she has spent about one year to study a iron age brokade which was found from Finland. Now she has an opportunity to see the original and even look at it through microscope. Maikki made her research by looking at a drawing made my Theodor Schwindt already at the end of 19th century. And she has woven it and we got to see it. It was amazing work!
So… we are all very hungry for more. Just need to weave a bit more and then it is turn to put the silks on the loom!
… which reminds me that on my kitchen table is my weaving frame and panama-fabric. It creates a nice surface on fabric, the loom and weft goes as pairs. The result is a bit like basket weave.
This weaving thing has thought me a lot. Gone are the days of “nah, that´ll do ” -attitude. I make mistakes, but I also fix them.
ps. Need to go to post office… My Siksälä-book is waiting for me there!

Siksälän kalmiston viittojen reunassa olleiden lautanauhojen kuvioita.
Patterns from Siksälä burial site´s founds: tablet woven decorations of the capes.

Ja sitten hieman brokadia Birkasta. 
And some Birka-brocade.

 Ehdin aloittaa myös Hallstattin lautanauhoista tämän kapean mallin, eli muunnelman siitä. Tekniikka on periaatteessa sama kuin Siksälän nauhoissa.
I also had time to start this variation of Hallstatt-braid. It is basically same tehnique than on Siksälä-braids.

3 thoughts on “Lautanauha jatkuu. Siksälä ja brokadia. More tablet weaving: Siksälä and brocade.”

  1. Äh, lautanauhapuut eikä pystykangaspuut… Nuo kuvassa vilahtavat puut ovat Maikin, joka on saanut ne Lauralta joka on hankkinut ne ulkomailta.

Comments are closed.