Lautanauhaohje: Birka 21 / new tablet weaving pattern: Birka 21

Kuten moni teistä tietää, Facebookissa on ylläpitämämme lautanauharyhmä. Lisääntyneiden tykkäämisten kunniaksi suunnittelemme ja julkaisemme Maikin piirtämiä ohjeita.
3000 tuli äskettäin täyteen, joten tällä kertaa tarjoamme kudottavaksi ei-brokadiversiota tunnetusta nauhasta Birka 21.
Ohjeessa on kaksi sivua. Jos et halua kutoa nauhaasi tunnettua onnea tuovaa ja aurinkoa kuvaavaa symbolia, kudo pelkkää peruskuviota ja isoa S-kuviota. Ohje on siis piirretty niin, että voit kutoa kumpaakin tai vain toista.

Toinen ohje on tuttu jo 2000 tykkäämisen ohjeista, mutta Maikki laajensi ohjetta niin, että kutoja voi vaihtaa pohjan väriä – kokonaan tai nauhassa rytmitellen.
Kutomista helpottaa, jos tunnet Maikin merkintätavan. Sitä voit opiskella lisää Maikin erinomaisesta perusteoksesta Lautanauhat – suunnittelu ja kutominen tai sitten kirjastamme Omenaisia ja revonneniä.

* * *
As many of you already knows, we have a Facebook-group Lautanauhat/ Tablet weaving. To celebrate  new likes we design and publish new patterns drawn by Maikki. Be just got over 3000 likes so it was time to publish next one.
Birka 21 is originally brokaded, we made it to a threaded pattern.
The pattern has two sheets. If you don’t want to weave this well known ancient good luck symbol, you can weave only basic motif and S-motif.
The second pattern we publish already at 2000 likes but this time Maikki made a variation so that the weaver can change the colour – on whole band to during the weave.
Weaving is easy is you know Maikki´s notation – it can be studied more from her (so far only in Finnish) book Lautanauhat – suunnittelu ja kutominen or from our book Applesies and Fox Noses.

Voit kutoa kummatkin kuviot tai vain S-kuvion.
You can weave either of the centre motifs – or just the S

Koekudoin nauhat kahdella eripaksuisella langalla.
I tested with two yarn thickness.

Kun peruskuvio alkaa kerätä liikaa kierrettä, peilaa se eli kudo päinvastaisena, ylhäältä alas ja mikä oli eteen onkin peilauksessa taakse ja mikä oli taakse onkin nyt eteen. Palaa sitten jonkun matkan päästä takaisin alkuperäiseen.
When the basic pattern starts to collect twist, mirror it. Weave from up to down and what was forward is then backwards and vice versa. Then after some mirrors return to original.

Tässä muutyamia Birkan brokadeja
Here you can see the original brocades from Birka.

Ensimmäinen sivu: peruskuviot ja komea S
First sheet: basic motif and fine S
Toinen sivu.
Second sheet.

Ja miten näitä kudottiinkaan?
Kun asettelu on suora eli kaikki kuviolaudat samaan suuntaan, oikealle kallistuva silmu on kierto eli eteen, vasemmalle kallistuva silmu on kierto taakse.
Eteen=poispäin kutojasta
Taakse= kutojaa kohti

When the setting is straight aka all the pattern tablets are to same direction, all the stiches leaning to right are twist forward, and stich leaning to left is twist (turn) backward.
Forwards= away from the weaver
Backwards= towards the weaver.

Tässä ohjeessa käännöt taakse on merkitty harmaalla pohjalla
On this pattern the turn back is marked by grey area.

Tässä näet miten pohjaväri vaihtuu
Here you can see hoe the bottom color changes

Terävän muodon salaisuus ovat puolikaskierrot.
The secret of the sharp shape are half turns.

1 thought on “Lautanauhaohje: Birka 21 / new tablet weaving pattern: Birka 21”

  1. THANK YOU! 🙂

    I am shouting because I'm happy – I've been looking for a Birka pattern to try; your charts and instructions are so clear that this will be my first Birka band.

    sarah

Comments are closed.