Krista Vajanto: Dyes and Dyeing Methods in Late Iron Age Finland

 Väritestejä Kaarinan muinaispuvun viitan uudeksi tulkinnaksi. / Dye tests for Kaarina costumes new shawl colours
Miltä kuulostaisi ajatus lähes mustasta muinaispuvusta?

Helsingin yliopistossa tarkastettu Krista Vajannon väitöskirja Suomen rautakauden väriaineista ja värjäysmenetelmistä paljastaa, että musta – eli lähes musta – olisi ollut arvostettu ja haluttu väri myös tuolloin. Ja että sen värjääminen oli mahdollista, siihen tarvittiin toki taitava värjäri, joka tiesi mitä teki aikaa sekä päällekkäisvärjäyksiä.
No miten olisi violetti viitta? Mikäs siinä, sekin olisi ollut mahdollinen!
Tällä kertaa annan Kristan itse kertoa väitöstutkimuksestaa. Lopussa paljastus siitä, mitä puuhaamme Kristan kanssa!

How would you feel about black dress in Finnish iron age?
According to Krista Vajanto (read her PhD from here) black, ar almost black, would have been wanted colour already during Finnish iron age. She also tells that dyeing it was possible. Yes, a talented dyed was needed, and some and overdyes.
So how about a purple shawl? Yes, that was also possible.
This time I let Krista Vajanto to tell about her research with her own works. Ps. Big news, revealing what Krista and I are up to!

* * *

Miksi värit eli miten olet päätynyt tutkimaan tätä aihetta?
Väriaineilla on ollut tärkeä rooli kauppatavarana, erivärisillä kankailla on voitu osittaa yhteiskunnallista asemaa tai erottaa arki juhlasta – sekä osoittaa kulttuuritraditioita. Jo aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa oli aavisteltu, että Suomen rautakauden lopun värjäystraditio saattaisi poiketa siitä, mitä samaan aikaan tehtiin Euroopan keskiaikaa elävillä alueilla. Tämä oli tieteellisen tutkimuksen kannalta herkullinen alkuasetelma.

Lisäinnostusta asiaan antoi se, että viime vuosina materiaalitutkimuksessa on tullut uusia tutkimusmenetelmiä: nyt on mahdollista tutkia arkeologisia tekstiililöytöjä siten, että näytemäärä on erittäin pieni, mutta näytteistä saadaan irti suuri määrä tietoa.

What made you interrested in colours and dyes?
Dyes had a very importand role as a traded goods, different colour on clothes have shown the social status and they also separated everyday life from sunday or celebrations. They also have shown cultural traditions.
Also the previous reseach indicated that during the Finnish iron age the tradition may vary from what was done in Europe in middle ages. This was a delicious starting point to scientific research.
I got more inspiration from new and developed reseach methods: now it is possisble to reseach archeological textile finds by using very small samples but at the same time getting a lot of information from them.

* * *

Mikä yllätti tutkimuksen aikana – oliko jokin löytö uusi?
Yllättävää oli entisajan värjärien taitavuus ja kyky hyödyntää paikallisen luonnon resursseja. Esimerkiksi miten ihmeessä joku on keksinyt käyttää liekoja tai kortteita kasvipuretteina? Tai miten alun perin on oivallettu, että harmaa jäkälä kätkee sisäänsä purppuran violettia väriä?

What surprised you during the research – was there any new finds?
I was surpirsed by the skills of ancient dyers and their ability to use the resources of the surrounding nature. For example: how on earth did someone found out that they can use clubmoss or horsetail (Equisetum) as mordants. Or how they realized that a grey lichen contains purple color?

* * *

Miten sinun tutkimuksesi perusteella rautakauden Suomessa värjättiin?
Siihen aikaan oltiin niin taitavia, että osattiin värjätä peräti kolmella eri värjäystekniikalla! Mikään näistä tekniikoista ei vaatinut keittelyä, rauta tai kuparipataa, vaan pikemminkin suurehkon puusaavin. Se, mitä vaadittiin, oli aika, ammattitaito ja eri työvaiheiden organisointi toisiinsa hyvin limittyviksi.

1) Sininen ja violetti värjättiin virtsakyypissä. Jäkälät kasvoivat kotimaan kallioissa ja niillä värjääminen oli helppoa, sillä lämpötilan tarkkailua ei sen kummemmin tarvittu. Sininen saatiin morsingosta, joka oli kauppatavaraa ulkomailta.

2) Tanniinit fermentoitiin koivuntuhkalipeän kanssa ja käyneeseen liemeen lisättiin lanka imemään punaruskeaa väriä. Sivutuotteena langan vetolujuus kasvoi, mistä oli hyötyä kudottaessa loimipainoisilla pystykangaspuilla.

3) Puhdas punainen värjättiin paikallisten mataroiden juurilla. Puretukseen käytettiin kasvipuretetta, joka valmistettiin fermentoimalla liekoja, kortteita, sananjalkaa ja vesiheinää. Väriliemi kuumennettiin kuumilla kivillä puusaavissa.

Arkeologinen värjäyskoe. Koivunlehtiä ja kuumia kiviä puuastiassa. Toimii! Siellä se lanka muuttuu keltaiseksi.
Archaeological dye test. Birch leaves and hot stones from fire pit. And it works! You can see yellow yarn there too.

According to your research, how did they dye during Finnish iron age?
By that time they were so skilled, that they knew how to use three different dye methods! None of them needed iron or copper pot, or boiling, More likely they needed a big wooden vessel. And also what was needed was skills, time and organizing different phases of process to another.

1) Blue and purple were dyed in urine vat. Lichens were growing in rocks nearby and dyeing was easy, since no temperature control was needed. Blue colour came from woad, which was imported.

2) The tannins were fermented with lime made or birch ash, and the yarn was added to it, in order to turn brownish red. As a side effect the yarn became stronger which was really useful thing during the time of vertical looms.

3) Pure reds was dyed by using local bedstraw roots. As mordant they used plants like clubmoss, fern, chickweed and forest horsetail. The dye was heated by using hot stones in wooden vessel.Mitkä olivat löytöjen perusteella tärkeät värit?
Musta, punaruskea, punainen ja violetti. Musta saatiin värjäämällä sinisen päälle. Keltaiset ja vihreät kuuluisivat siten enemmän keskiajan ilmiöihin. Uusia kulttuurivaikutteita olivat keittovärjäys, alunaa, reseda ja muut tuontivärit.

What do you get if you mix blue woad and reddish madder? Brown? No. Black.
Jos yhdistää morsingon ja mataran, mitä väriä saa? Ruskeaa? Eipäs tulekaan, vaan mustaa.

Which colors were important at Late iron age Finland?
Black, brownish red, red and purple. Black was dyed by over dyeing blue. Yellows and greens seem to be more medieval. By that time new methods and dye plants appear, like alum mordant and reseda luteola and other imported dye materials.

* * *

Jos tekisit itsellesi puvun nyt, minkä värinen se olisi?
Puvussa olisi mustaa ja punaista. Näistä kahdesta punainen voisi olla joko tummanpunaista (matara) tai punaruskeaa (fermentoidut tanniinit) tai violettia (jäkäläpurppura). Musta olisi lempeä, sillä se olisi värjätty yhdistämällä useita eri värejä. Sen värjäykseen olisi voitu käyttää vaikkapa morsinkoa kahdella eri tekniikalla sekä metsäkortetta.
Tuntisin oloni varsin kodikkaaksi, sillä ihan samalla värilinjalla mentäisiin kuin mun normi-arjessakin

Sinistä. Sinisellä.
Blue over blue.

If you would make a Finnish iron age dress for yourself, what color would it be?
It would have black and red. The red could be either dark red (Madder) or reddish brown (fermented tannins) or even purple (lichen). Black would be mellow, because it would be created by over dyeing several colors. I would use for example woad with two different technique and over dye it with forest horsetail.
I would feel rather cosy, those are my chosen colors even on modern everyday life.


Miten kasvivärjäyksestä kiinnostuneet voivat käyttää tuloksiasi?
Noooh… jos hieman malttavat odotella, niin loppuvuodesta ilmestyy värjäyskirja rautakauden väreistä ja värjäystekniikoista.
Mutta jos on kova kiire päästä fermentoimaan jo ensi kesänä, lyhyet värjäysohjeet löytyvät myös väitöskirjastani.

How could the people who are interested in natural dyeing use your research results?
Well… If they can wait a bit, at the end of the year there will be a book about dyes and dye methods in Late iron age.
If they are busy with fermenting, short recipes are included to my PhD too.