Täällä tehdään historiaa / We are re-making history


Tässä me olemme. Maskun peitteen tekijät, kahta lukuunottamatta.
Here we are, the makers of Masku coverlet, all except two.
Sitten Maria ja Amica sanoivat Elinalle ja minulle, että “etsikääs se Maskun peite ja ennallistakaa se”.
Then Maria and Amica told Elina and me that “you must find the Masku coverlet and recreate it”.
Eihän siinä muu auttanut. Kuulostaa helpolta, mutta oikeasti tätä hetkeä edelsi useita yhteydenottoja noin vuoden ajan, mutta tässä ollaan nyt. Peite paikallistettu, Nähty, tutkittu, kuvattu. 16 ompelijaa valmiina työhön. Yleisö pääsee seuraamaan työtämme, niin sosiaalisessa mediassa kuin ihan paikan päälläkin. Ensimmäinen yleisölle avoin ompelupäivä on 16. lokakuuta.
Ei liene tarpeen kertoa, että olemme erittäin innostuneita tästä työstä!
Well, so we did. Sounds easy, but actually it took about one year and several contacts to Nationalmuseum, but here we are now. Coverlet located. Seen it. Reseached it. Documented it. 16 eager seamstresses ready to work. And the audience can come and look what we do, also in social media but in museum too.
I guess there is no need to tell how exited we are about this project!

Kansallismuseon tornissa sanotaan, että historia on täällä. Nyt siihen voi vaihtaa tekstin “Historiaa tehdään täällä”.
The Nationalmuseum can now change that text to “History is made here”

Kuvia, ajatuksenvaihtoa, muistiinpanoja.
Pictures, changing thoughts, making notes.
..ja kaiken huipentumana kuitunäytteet värianalyysia varten!
— and top of everything the fibre samples to dye analysis!