New research on Hallstatt 3 tablet woven band (HallTex152)

Hallstatt 3, or HallTex 152. Original. Photo: Mervi Pasanen

New interpretation by Maikki Karisto 2015. Woven & photo: Mervi Pasanen

Two and half year ago we were in Nesat XII seminar in Hallstatt, Austria with Maikki Karisto. We visited the salt mines, where the famous Hallstatt-bands were found. We also saw one of the originals. The HallTex 152, also known as Hallstatt 3, was there. It´s normally in Natural History Museum in Vienna, but for the textile archeology symposium it was brought to Hallstatt village.
It is small, and quite dark, but surprisingly well preserved, thanks to the salt. The light and dark colours are still visible.

Kaksi ja puoli vuotta sitten olimme Maikki Kariston kanssa Itävallan Hallstattissa Nesat XII-seminaarissa. Vierailimme suolakaivoksissa, joista tunnetut Hallstattin lautanauhat ovat löytyneet. Näimme myös yhden alkuperäisistä nauhoista, numero 3:na tunnetun nauhan HallTex 152. Nauhaa säilytetään Wienin luonnonhistoriallisessa museossa, mutta seminaarin ajaksi se oli tuotu Hallstattin museoon. Nauha on hyvin pieni, melko tumma, mutta ikäisekseen hämmästyttävän hyvin säilynyt. Nauhassa erottuu edelleen tummia ja vaaleita lankoja.

Photo: Mervi Pasanen

I took a picture with my iPhone and enlarged it to show Maikki. Immediately she said that there is something that needs to be researched.
She took more photos, and looked them on computer screen. Yes, there was something that the researchers before her had not noticed.

Otin älypuhelimella siitä kuvia museossa ja suurensin näytöllä kuvan. Näytin sen Maikille, joka sanoi heti, että nauhassa on asioita, joita pitää tutkia.
Hän otti lisää kuvia, ja katsoi niitä tietokoneen ruudulla. Kyllä, suurennetuissa kuvissa näkyi yksityiskohtia, joita aikaisemmissa tulkinnoissa ei ole ollut.

* * *

Being Maikki – she started her research. She wove several different versions and send them to Karina Grömer, the archeologist who has done a large number of Hallstatt research.
She was exited about Maikki´s work, and send Maikki pictures of the original band, also the reverse side.
Maikki did more test weaving and worked on every detail she found. Result is this: HallTex 152, new research. The publication of it had to wait because Maikki and Karina wanted to publish it in proper place. But finally it is time to show this!

The research is published today (30th September) at EXAR (Experimental archeology seminar) in Mistelbach, Austria.
Today I have the honour of giving you the pattern – with permission of Maikki Karisto and Karina Grömer. The whole reseach will be published in EXAR-publication, hopefully at the end of the year.

Maikki alkoi tutkia nauhaa. Hän kutoi useita testiversioita ja lähetti sitten ne Karina Grömerille, joka on tutkinut Hallstattin tekstiilejä paljon. Grömer innostui valtavasti Maikin työstä ja lähetti jopa lisää valokuvia, myös nauhan nurjalta puolelta.
Maikki teki lisää koeversioita ja tutki yksityiskohtia. Tulokset ovat nyt tässä, uusi tulkinta HallTex 152 -nauhasta.
Julkistuksen kanssa on pitänyt odottaa pitkään, koska Maikki ja Karina halusivat julkistaa tulokset teemaan sopivassa tieteellisessä seminaarissa.
Tänään 30.9. nauha esitellään kokeellisen arkeologian seminaarissa EXAR:ssa Mistelbachissa Itävallassa.
Minulla on kunnia antaa ohje teille – tekijöiden luvalla. Koko Maikin ja Karinan tutkimus julkistetaan englanniksi EXAR-julkaisussa, toivottavasti jo tämän vuoden lopulla.

Photo: Mervi Pasanen

Original fragment was found in Hallstatt salt mines, in Austria. The dating of the band is 800-400 bc.
It is 1,4 cm wide, it is woven with thin plied woolen yarns, colours in yellow, green and brown. The pattern ins created with 10 tablet, two yarns per tablet (pebble weave).
On the edges there are four four-threaded tablets, one on the other side and three on the other side.

Alkuperäinen fragmentti on löytynyt Hallstattin suolakaivoksista nykyisen Itävallan alueelta. Nauhan ajoitus on 800-400 ennen ajanlaskun alkua. Se on 1,4 senttimetriä leveä, ja kudottu ohuista kerratuista langoista, väreinä keltainen, vihreä ja ruskea. Kuvio kudotaan kymmenellä laudalla, joissa on kaksi lankaa laudassa.
Reunoissa on yhteensä neljä reunalautaa, neljä lankaa laudassa. Lautoja on toisella reunalla yksi, toisella kolme.

Photo & weaving: Mervi Pasanen

Maikki noticed for example, that the band is not symmetrical in the middle. The small corners also are not all same size.

Maikki huomasi muun muassa, että nauhan kuvio ei ole symmetrinen. Myöskään pienet kulmat nauhassa eivät ole kaikki samankokoisia.

Muutamia aikaisempia versioita:
Some early versions:

First version (Karina Grömer) of the band was woven with four yarns per tablet. Photo and weaving: Mervi Pasanen
Kun nauha alunperin tutkittiin, sen ensimmäisessä versiossa oli neljä lankaa laudassa. 
 Second version (Sylvia Crumbach) has two yarns per tablet. Photo & weaving: Mervi Pasanen
Seuraavassa versiossa on jo kaksi lankaa per kuviolauta.

I wove several test versions and this was fun one: look at the yellow yarn on the edge. It is not woven with tablet, but with weft. It was first thought that there was a loose yarn on the bans, but actually it is a single yarn from the textile the original band was attached. Photo & weaving: Mervi Pasanen

Kudoin useita koeversioita ja tämä oli aika hauska: katso keltaista lankaa toisessa reunassa. Se ei kudottaessa ollut lainkaan laudoissa, vaan irrallisena lankana. Liitin sen nauhaan kuteen avulla. Jossain vaiheessa on ajateltu, että tuo lanka olisi kudottu nauhaan, mutta todellisuudessa se on peräisin vaatteesta, johon alkuperäinen nauha on kiinnitetty.


Read more about Hallstatt finds:
Lisätietoja Hallstattin löydöistä:

Bichler, Grömer, Hofmann-de Keijzer, Kern, Reschreiter 2005. Hallstatt Textiles. Technical Analysis, Scientific Investigation and Experiment on Iron Age Textiles. BAR International Series 1351. 2005: 83 – 85.

Bunte Tuche & gleissendes Metall. Frühe Kelten der Hallstattzeit. Herausgegeben vom Keltenmuseum Heuneburg. 2007: 78.

Grömer, Kern, Reschreiter, Rösel-Mautendorfer 2013. Textiles from Hallstatt. Weaving Culture in Bronze Age and Iron Age Salt Mines. Archaeolingua, Volume 29. Natural History Museum Vienna. 2013: 483.