Täällä tehdään historiaa / We are re-making history

Tässä me olemme. Maskun peitteen tekijät, kahta lukuunottamatta.Here we are, the makers of Masku coverlet, all except two.Ensin niitä tehtiin Ruotsissa,First they were made in Sweden.Sitten Maria ja Amica sanoivat Elinalle ja minulle, että "etsikääs se Maskun peite ja ennallistakaa se".Then Maria and Amica told Elina and me that "you must find the Masku coverlet… Continue reading Täällä tehdään historiaa / We are re-making history